T

Tahto

Jos todella jotain haluaa, ei jätä kiveäkään kääntämättä saadakseen sen.

Mitä ihminen tahtoo tehdä, sille hän löytää ajan.

Yhtenä tekemisen esteitä on kahta sorttia. Toinen liittyy ihmisten psykologiseen lataukseen, itsetuntoon ja omakuvaan, toinen on luonteeltaan systeemistä, rakenteellista. Kun halutaan ratkaista isoja ongelmia, pitää möyhiä molempia.

Meidän on uskallettava asettaa uudet tavoitteet tekemiselle ja tulisesti uhmata kehnosti toimivia käytäntöjä. Mieleen on koodattava sellainen osaamisen ja onnistumisen tahto, joka tähtää yhtenä onnistumiseen.

Jos ihminen tahtoo, hän tekee.
Jos hän ei tahdo, hän keksii syitä.
Molemmat tavat toimivat:
eka ihmisen hyväksi,
toka häntä vastaan.

Jos ihmiset eivät halua oppia, he eivät opi.
Jos he haluavat oppia,
mikään ei voi heitä estää.

Ihmisen hermosto tottelee tahtoa vain pieneltä osin.
Kukaan ei voi määrätä, mitä kokee.

Ihminen tarvitsee tahtoa kurottaa kohti sellaista, mitä ei voi sanoin kuvata.

Monet ihmisen ongelmista syntyvät, kun tahdomme enemmän kuin tarvitsemme.

Taikapölyä

Kun olemme täysin uppoutuneita mihin tahansa mieluisaan ja rakkaaseen, ilmassa leijailee ihmeellistä taikapölyä, joka saa ajan ja itsen katoamaan.

Taito

Ihminen voi tulla taitavaksi siinä, minkä tekemisestä pitää, mutta vain harvoin hän voi kehittyä mestarilliseksi sellaisessa, mitä ei rakasta.

Mikään määrä taitoa ei korvaa puuttuvaa tahtoa.

Taivas

Taivas on sininen ja välillä häikäisevän punainen.
Luonnon pensseli värjää tarkasti ja herkästi.

Tajuaminen

Joskus tajuaa asian, jonka on tiennyt jo kauan.

Mitä enemmän tajuaa, sitä vähemmän tajuaa tajuavansa.

Tajunta

Tajuntamme vääntää ja vääristää kaiken, mihin katsomme. Se abstrahoi, jättää jotain pois, ja lisää jotain epäoleellista.

Tajunnassa on niin paljon väärin tulkittua todellisuutta, että kaiken selvittämiseen ei yksi elämä riitä. Onneksi on oikotie. Kun mieli havaitsee vääristelyn eikä hyväksy sitä, ajatus alkaa toimia rationaalisesti.

Takertuminen

Pelkäämme olla kuulumatta ryhmään tai laumaan. Takerrumme mieluummin tuttuun kurjuuteen kuin astumme maailmaan, jota emme tunne.

Tanssi

Kukaan ei voi tanssia kaikkien pillien mukaan.

Tarkkaavuus

Tarkkaavuus on tarpeen, jos haluaa ymmärtää omaa mieltään. Pitää pidättäytyä reagoimasta näkemäänsä.

Tarkkaavuuden tilassa aistit ovat auki. Kun sinua pyydetään olemaan tarkkana, älä sulje silmiäsi.

Tarkkailu

Havaitseminen muuttaa havaittua kohdetta. Ajattelun tarkkaileminen muuttaa ajatuksia.

Tarkoitus

Tarkoitus ei ole sanoja, se on voimaa, joka tarraa meidät tiukkaan otteeseensa. Tarkoitus ei käske eikä kysele, ei selitä eikä sepitä, se saa meihin vipinää. Se vain tulee ja ottaa omansa.

Tarkoituksen tarkoitus on yhdistää, sytyttää ja kohottaa ihmisiä.

Tarkoitusta ei voi työntää meihin, jokaisen on itse sytytettävä sisäinen liekkinsä.

Tekemisen tarkoituksella on taipumus hämärtyä tai kadota näyttöruudulta. Se pitää palauttaa mieleen aika ajoin: ainakin kerran päivässä.

Yhteisö, joka määrittelee oman tarkoituksensa itsekeskeisesti ja omahyväisesti, ei ymmärrä omaa parastaan eikä omaa tilannettaan. Yhteisöt eivät ole vain itseään, eivätkä jäseniään varten, niiden tehtävä on tuottaa sitä, mitä joku ulkopuolella oleva tarvitsee.

Kaikella tekemisellä on ääneen lausuttu tai hiljaa oletettu tarkoitus. Tarkoitus vastaa kahteen kysymykseen: miksi jotakin tehdään ja mitä tekeminen merkitsee. Jos oman tarkoituksensa määrittelee kapeaksi, kutistaa itsensä.

Äly pohtii tekemisen syytä, tunne arvioi sen mielekkyyttä, mutta vasta tarkoituksen tunne ravitsee mielen syviä kerroksia.

Tarpeeksi

Liian monelle on pienestä pitäen taottu päähän, että hän ei ole tarpeeksi hyvä, eikä hänestä koskaan kummoista tule. Valitettavan moni uskoo tämän olevan totta.

Tarpeet

Ihminen voi pitää vain yksiä kenkiä kerrallaan.

Maailmassa on paljon sellaista, mitä kukaan ei tarvitse.

Jos tahtoo enemmän kuin tarvitsee, elää puutteessa.

Tasa-arvo

Tasa-arvo voi toteutua vain ihmisarvoa kunnioittavassa yhteiskunnassa.

Tasapaino

Tasapaino on hyvä haave,
mitä nyt elämä sitä vähän horjuttaa.

Tauti ja oireet

Oireiden operointi ei paranna tautia.

Tavallinen

Tavallisessa on tavatonta kauneutta.

Jos pohtii vain sitä, mitä pitää mahdollisena,
tekee tavallisia asioita, ei ihmeitä.

Tavat

Huonot tavat ovat opittuja, mutta niin ovat hyvätkin.

Tavoitteet

Pienikin askel oikeaan suuntaan vie lähemmäksi tavoitetta.

Tehdasasetukset

Mitkä ovat mielen tehdasasetukset? Ainakin uteliaisuus, herkkyys, luottamus toisiin ja toiveikkuus. Ja on siellä ilo ja itkukin.

Tehoja

Tekoja saa pakottamalla, mutta tehoja saa vain innostamalla ihmiset.

Tehokkuus

Ei voi olla tehokas, jos tekee mitä sattuu.

Tekeminen

Ratkaisevaa ei ole, mitä ihminen ajattelee itsestään. Se on, mitä hän on valmis tekemään itselleen. Jokainen kykenee saamaan aikaan ihmeellisiä asioita, mutta vain jos pitää niiden tekemistä tärkeänä ja mahdollisena.

Tekemällä oppii sellaista, mitä lukemalla ei.

Mitä ei tee, se jää tekemättä.

Ei tarvitse pitää kaikesta mitä tekee.
Jotkut asiat pitää vain tehdä.

On iso ero, kuunteleeko joululauluja vai laulaako niitä.

Tekosyyt

Olemme taitavia keksimään (teko)syitä, miksi jotakin ei voi, saa tai kannata tehdä. Todellisia syitä on vain yksi: meillä ei ole tarpeeksi hyvää syytä saada jotakin aikaiseksi. Vetoamme olosuhteisiin, resursseihin, ajanpuutteeseen, kustannuksiin. Syytämme muita, koska emme pidä asiaa tarpeeksi tärkeänä tehdäksemme sen.

Tekemättömyyteen ei tarvitse apuvälineitä.

Teot

Ihmisyyden mitta eivät ole suuret sanat, vaan pienet teot.

Tekoja ei kannata jakaa pieniin ja suuriin.
Kaikki suuri saa alkunsa pienestä.

Terve organisaatio

Organisaation terveyden mittari on, kuinka turvallista sen jäsenten on esittää kritiikkiä organisaation toimintaa kohtaan. Jos kritiikkiä ei sallita tai siitä rangaistaan, kehitys hidastuu tai tyrehtyy. Yhtä paha on, jos kritiikki sallitaan, mutta se ei johda mihinkään. Terveessä organisaatiossa etsitään epäkohtia, koska se on tapa turvata tulevaisuus.

Testi

Vaikeuksissa testataan, mihin ihmiset oikeasti uskovat.

Tieto

Kulttuurit koostuvat uskomuksista ja oletuksista. Usein ne ovat ns. hiljaista tietoa, piilossa meiltä. Kun tarpeeksi moni uskoo johonkin typerään, se alkaa kuulostaa oikeutetulta ja muuttuu totuudeksi.

Tieto ei ole poistanut - eikä voi koskaan kokonaan poistaa - tietämättömyyttä ja silkkaa typeryyttä maailmasta.

Tieto ei ole vapauttanut meitä illuusiosta, se on estänyt meitä näkemästä totuutta itsestämme.

Pidämme tietoa passiivisena reservinä, jonka otamme tarvitessamme käyttöön, ja jonka voimme siirtää syrjään silloin, kun emme tarvitse sitä. Näin ei oikeasti ole, vaan vanhentunut tieto aktiivisesti estää totuutta tulemasta mieleemme.

Tieto on yliarvostettua.
Ihmisenä olemisessa oleellista on ihmettely.

Mikään määrä tietoa ei poista maailmasta tyhmyyttä.

Pelkkä tietoihin perustuva puhe ei saa ihmisiä liikahtamaan, eikä mene tarpeeksi syvälle sysätäkseen mielet liikkeelle. Tunteiden aitous on oleellista: älä näyttele, vaan elä tarinasi.

Tietoisuus

Kun istuu tuolissa, voi tuntea kehon koskettavan tuolin pintaa. Sitä ei tarvitse ajatella, valita, tai tehdä päätöksiä. Jos olisimme samalla tavalla tietoisia jokaisesta ajatuksesta sen syntyessä, emme eläisi niin kuin nyt elämme!

On yksinkertainen ja nopea keino löytää merkitys: tietoisuus. Kun on tietoinen, on vapaa toimimaan. Silloin tietää, mikä on tärkeää ja mikä ei. Silloin tekee niin kuin oikein on.

Tietoisuus muuttaa mielikuvia muodostavan prosessin. Se myös mullistaa prioriteettimme ja agendamme. Itse ei enää ole pomomme.

Ensimmäinen asia ei ole nähdä, mitä ajattelee,
vaan olla tietoinen, että ajattelee.

Tietoisuus on suoraa yhteyttä elämään.

Tiistai.

Tavalliset tiistait ratkaisevat elämänlaadun.

Jos selviää tiistaista, selviää koko viikosta.

Todellisuus

Todellisuutemme on havainto, aika hutera sellainen.

Todellisuuteen ei ole tietä, koska se ei ole paikka jossakin, se on kaikkialla.

Kun määrittelee todellisuuden ajattelun avulla, rajaa pois ison osan todellisuudesta ja pysyy pussissa.

Toimiminen

Ajattelua on syytä käyttää vain siihen, missä se toimii toivotulla tavalla.
Se mikä on totta, toimii aina.

Act is a fact.

Toimi oikein itseäsi kohtaan.
Käytä kapasiteettiasi asioihin, joita pidät oikeasti tärkeinä.

Toisenlainen

Erilainen on helppo tuomita. Miksi on niin vaikea tajuta, että on erilaisia ihmisiä, eläimiä, maita, kansoja, päiviä, öitä, töitä, hetkiä, tunnelmia, unelmia, totuuksia ja todellisuuksia. Erilainen ei ole huonompi eikä parempi, se on vain toisenlainen. Moninaisuus on rikkautta, ei riesa, vaurautta eikä vierautta. Ei erilaisuus ole outoa, vaan osa elämän ilmaisua.

Toiset

Auttaessaan toisia ihminen auttaa aina myös itseään.

Ihminen tarvitsee toisia kuin happea.
Ilman muita me tukehdumme.

Vauvana tarvitsemme toisia.
Vanhana tarvitsemme toisia.
Ja kaikkina aikoina siinä välissä.

Ihminen tarvitsee toisia nähdäkseen itsensä.

Toiset ihmiset eivät elä meitä varten, vaan kanssamme.

Jos syvällisesti etsii itseään, löytää toiset ihmiset.

Ihminen tarvitsee toisia kurottaessaan kohti sellaista,
mihin ei yksin ylety.

Yksin ei kukaan paljon ole,
toisten kanssa koko maailma.

Kaikki tuntemamme on toisilta tarttunutta.

Toisin

Huominen ei ole eilisen toisintoa, mikä tahansa voi olla toisin.

Toisinajattelu

Toisinajattelu alkaa toisinkuuntelusta.

Toiveuni

Toisten toiveuni on toisten painajainen.

Toivo

Syvälle systeemien sisälle on rakennettu oletus kontrollin tarpeesta. Tämä sopii häpeällisen huonosti yhteen sen kanssa, että me ihmisinä haluamme kurottaa kohti korkeuksia. Systeemit ovat onnistuneet jyräämään ihmisen. Kontrolli estää sellaisen luovuuden, jota organisaatioiden onnistuminen edellyttää. Siksi toivo on perusteltua: kun latistamisen ja alistamisen aika on kohta ohi, ja siirrymme kohottavuuksien ja ylistämisen iloihin.

Torjunta

Minkä torjuu, sitä tekee mieli.

Tosi

Kun ymmärtää, että todellisuutta ei pääse pakoon, ajattelun neuroottinen liike lakkaa, ja aivojen rakenne ja toiminta muuttuvat. Mielikuvien kuoltua jää vain se, mikä on totta.

Mitä ei ole, sitä ei ole – vielä tai enää.

Tosi on turvamme.

Tosi-tv

Elämä on tosi-tv:tä, josta ihan itse rakennamme draamaa, tragediaa, viihdettä tai saippuasarjaa.

Tosiasiat

Tosiasioita ei huudeta korvaan. Usein ne kuiskataan niin hiljaa, että hälisevä mieli ei kuule.

Tosiasiat ovat samat, mutta olemme niistä eri mieltä.

Totta

Se vaara ihmisellä on, että kunkin oma totuus torpedoi sen, mikä on oikeasti totta. Että rakentaa ikioman maailman ja kuvittelee sen olevan koko maailma. Mielen rakentamat luulon linnakkeet luhistuvat ennemmin tai myöhemmin. Jos luulet tulleeksi perille, olet eksynyt.

Tottuminen

Kaikkeen tottuu, myös siihen, ettei näe jotain ilmiselvää asiaa.

Totuuden tuli

Totuuden tulessa valhe palaa poroksi.

Totuuden vastine

Kaikki olisi hyvin, jos ajatus malttaisi pysyä sille kuuluvalla paikallaan, mutta salakavalasti siitä tulee meille totuuden vastine. Kun pidämme jotakin totena, emme enää pidä sitä ajatuksena, vaan jonakin, joka on olemassa ajatuksesta riippumattomasti.

Totuus

Totuuden näkeminen hajottaa aivojen sumun.

Totuus on sama kaikille. Tulkinnat eivät ole.

Jos on varma omasta totuudestaan, minkäänlainen vakuuttelu ei saa mieltä muuttumaan.

Totuus ei ole sanoissa; se toteutuu silloin, kun näkee jotakin todella todellista. Nähdäkseen sen on oltava vapaa kuvitelmista.

Totuudessa pysyminen on upea tapa kokea elämä.

Kun kuulee jotakin, jonka tietää olevan totta, vaikutus on välitön ja vapauttava.

Jos ei kestä totuutta, joutuu elämään valheessa.

Faktojen tunnustaminen vapauttaa mielen valheiden kierteestä. Totuutta voi paeta, mutta ei siitä pääse.

Touhotus

Onko kenelläkään muulla sellaista tunnetta, että mitättömistä asioista vaahdotaan suu vaahdossa, ja oleellisista asioista vaietaan kuin niitä ei olisikaan?

Touhuaminen

Ihan kaikkea ei voi tehdä. Eikä tarvitse.

Tuhlaus

Elämää voi tuhlata, mutta ei säästää.

Voi kuinka suurta tuhlausta syntyy siitä, että ihmisiä ei rohkaista käyttämään kykyjään.

Tuhoaminen

Kukaan ei voi yksin tuhota maailmaa, ei se onnistu edes yhteisvoimin. Itseämme lajina me olemme tuhoamassa, emme maapalloa.

Tuki

Ihminen on ihmiselle tuki.

Tuleva

Tulevaisuus on mielen olettamus. Tulevan voi kuvitella, mutta elämällä on optio toimia toisin. Moni asia toki tapahtuu niin kuin olemme sen suunnitelleet: täytämme vuosia tiettynä päivänä tai ehdimme ajoissa kokoukseen tai konserttiin. Silti kannattaa varautua siihen, että kaikki ei mene putkeen.

Tunkio

Ei kannata tonkia tunkioita.

Tunnesilta

Välittäminen aktivoi tunnesillan,
mutta poikki sitä ei saa, vaikka vihaisi toista.

Tunteet

Syviä tunteitaan ihminen ei voi valita.

Tunteet eivät tottele.

Sanat ovat vain kirjaimia.
Syvät tunteet ovat totta.

Tuntematon

Aina on sellaista, mitä kukaan ei tiedä.

Tunteminen

On kaksi tapaa "tuntea" toinen ihminen: know ja feel.
Kumpaan luotat enemmän?

Tuotos

Sitä saa, mitä tuottaa.

Tuottavuus

Tuottavuuden ehto on luottavuus.

Tuplana

Antamasi hyvä palautuu tuplana takaisin.

Turha

Jos jokin tuntuu turhalta, se saattaa oikeasti ollakin.

Turha tekeminen on turhauttavaa.

Mieleen mahtuu monta turhaa asiaa.

Turtuminen

Jos elämä ei yllätä, ihminen on kutistanut mielensä. Turta mieli on tylsä kaveri.

Siihen mitä tarpeeksi monta kertaa toistaa, tottuu ja turtuu.

Turva

Haluamme turvaa, mutta todellisuus ei sitä tarjoa. Saamme niitä sanoista. Niinpä rakennamme elämän uskomusten varaan.

Tunteakseen olevansa turvassa ihmiset haluavat kuulua johonkin ryhmään, lahkoon tai organisaatioon. Sellainen on turvan harhaa.

Turvaväli

Sanoja, joiden välillä on hyvä pitää turvaväli:
sähkö ja tuoli,
hiiva ja sieni,
selkä ja sauna,
vyö ja ruusu,
tuuli ja puku.

Tyhjä

Jos elämä tuntuu tyhjältä, on etsittävä syy moiseen, mutta ei analysoimalla, vaan katsomalla tosiasioita ilman egoa. Tyhjyyden tunne johtuu usein siitä, että ajattelumme on jämähtänyt johonkin elämän kirjoa kaventavaan uskomukseen.

Aikamoinen paradoksi, että vain tyhjä mieli on täynnä.

Tyhjä tila

Tyhjä tila ihmisten välissä on energiaa, joka yhdistää ihmiset.

Energia ei näy, mutta sitä on tolkuttomasti. Yhdessä kuutiosenttimetrissä "tyhjää" tilaa on fyysikko David Bohmin laskelman mukaan enemmän energiaa kuin koko tunnetun maailmankaikkeuden aineessa.

Tyhjäkäynti

Tehokkuutta tavoittelevat systeemit ovat huvittavan tehokkaita synnyttämään ja pitämään yllä tyhjäkäyntiä.

Tyhmää

Kun huomaa toimivansa tyhmästi, muuttaa käytöstään heti.
Jos ei koe olevansa tyhmä, jatkaa päänsä hakkaamista seinään.

Sään ei tarvitse antaa säädellä mieltään. Ulkoista pimeyttä voi kompensoida sisäisellä valolla.

Typeryys

Typeriä tekoja ei voi perustella viisaasti.

Typistäminen

Tajunnan typistäminen aloitetaan kotona, sitä jatketaan koulussa, ja se huipentuu työpaikoilla.

Tyrannit

Tyrannit tahtovat sammuttaa ihmisten aivot.

Ihmisten pelot ja tyhmyys pitävät itsevaltiaat vallassa.

Tyydytys

Ajattelu ei luonteensa takia pysty tuottamaan täyttä tyydytystä. Päinvastoin, se on pulmiemme isä ja äiti. Kyltymätön kunnianhimo ja pohjattomat pyyteet ovat otollista maaperää pettymyksille ja turhautumille.

Työ

Työllä on valta nostaa tai tuhota ihminen.

Työ on ajateltava uudelleen. Työstä pitää syttyä, sitä pitää rakastaa - itsesi tähden. On tyhmää tuhlata elämäänsä tekemällä sellaista, mistä ei pidä.

Työ ei ole tauti, josta pitää parantua. Se on puu, jonka tulee kantaa herkullisia hedelmiä.

Työstä ei tarvitse pitää, mutta sitä pitää tehdä hyvillä mielin ja hymyillen.

Työ on upean elämän ehto. Ilman työtä paljon oleellista hyvää jäisi tekemättä.

Tarvitaan työn uusi eetos. Sen keskiössä ei ole raha, vaan ihmiset yhdistävä tarkoitus.

Työn pitää tuntua enemmän elämiseltä ja vähemmän itsensä elättämiseltä.

Työn arvon tajuaa erityisen hyvin silloin, kun se puuttuu elämästä.

Raha on vain yksi seitsemästä syystä tehdä työtä. Suhde omaan työhön elpyy heti, kun oivaltaa ne kuusi muuta syytä.

Liian monelle työ on pakkopaita, jonka joutuu viisi kertaa viikossa pukemaan päälle. Yli miljoona suomalaista astelee joka arkiaamu työpaikalleen ahdistuksesta ankein mielin. He kokevat joutuvansa tekemään työtä olosuhteiden pakosta, eivät saavansa tehdä sitä.

Työssä ei ole mitään mystistä.
Se on sitä, että joku tekee jotakin hyvää toiselle ihmiselle.
Saa palkan tuottamalla hyvää mieltä.

Työ on toisille tekemistä.
Mitä pahaa on tehdä sitä intohimolla?
Se on rakkautta elämää kohtaan.

Jos ihminen ei rakasta työtään,
työ kutistaa tai jopa tuhoaa häntä.

Fiksu ihminen ei unohda,
miksi hänet on töihin palkattu.

Työn ilo

Teknokraatit tappoivat työstä ilon valjastamalla sen rahan rattaita vetämään.

Työn tarkoitus

Työn tarkoitus on tuottaa hyvää mieltä.

Työn tarkoitus on tehdä ihmeitä, synnyttää ällistyttäviä asioita, saada asiakkaat haukkomaan henkeään. Mitä enemmän pelkäämme ja välttelemme virheitä, sitä todennäköisemmin emme onnistu.

Työtä tekemällä luomme maailmaa, jossa ihmisten on joko hyvä olla tai paha olla. Maailma on kotimme ja jokainen tarvitsee tilan olla se mikä on ja tehdä sen, mikä hänen täytyy. Yhteinen asiamme on huolehtia, että kaikilla tuo tila olisi.

Hävitä kirjat, joissa kehotetaan vihaamaan työtä tai tekemään sitä säästöliekillä. Ota aikuisen ammattilaisen ote itseesi, ja tee mitä viisas sydämesi vihjaa.

Tarkoituksen puute on tehokas työnilon tappaja, ja sitä pitää varoa niin kuin muitakin tappavia tauteja.

Työsuhde

Ketään ei voi vakuuttaa mistään, mistä hän ei halua vakuuttua. Jokainen päättää itse omasta työ- ja elämäsuhteestaan. Työsuhde "vuotaa" muuhun elämään. Jos on paskat fiilikset töissä, niitä ei voi olla levittämättä ihmisiin, joiden kanssa elää, ja joita rakastaa. Tämän kierteen saa katkaistua päivittämällä suhteensa omaan työhön.

Työystävät

On tärkeä elvyttää suhteensa työystäviin, tarkistaa, että heihin ei ole lätkinyt asiaankuulumattomia leimoja. Ihmisissä on aina vähintään kolme puolta, ja liian usein painotamme kohtuuttomasti jotakin niistä.

Kaikista työystävistä ei tarvitse pitää, mutta aikuisen ihmisen pitää pystyä tekemään yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa. Olisi paikallaan sopia, että kukaan ei puhu työystävästään pahaa.