Krishnamurti 

Jiddu Krishnamurti 

J. Krishnamurtia (1895-1986) pidetään yhtenä aikamme merkittävimmistä ajattelijoista. Hänen eri puolilla maailmaa pitämiään puheita on julkaistu laajasti kirjoina ja tallenteina. 

Krishnamurti korosti, että maailman muuttuminen edellyttää syvällistä muutosta ihmisen tavassa ajatella. Hänen tunnettuja sanontojaan ovat mm:

"Me olemme maailma ja maailma on me." 

"Tarkkailija on tarkkailtava." 

"Totuus on poluton maa." 

Tietoa Krishnamurtin elämästä, suomennetuista kirjoista ja tallenteista löytyy tietoa täältä.