Lähteet     

Luku 1

Krishnamurti, J: Ajattelun tuolle puolen, WSOY 1969, Basam Books 2013. (Freedom from the Known, Victor Gollanz 1969.) Suomentaneet Mirjam Karpio ja Elsa Puolanne apunaan työryhmä.

Mary Lutyensin kokoama, kattava läpileikkaus Krishnamurtin 1960-luvulla pitämien puheiden teemoista.

Krishnamurti, J: Oivalluskyky herää II, WSOY 1978. (The Awakening of Intelligence, Victor Gollanz 1973). Suomentaneet Mirjam Karpio ja Elsa Puolanne apunaan työryhmä.

Kahdessa osassa julkaistun kokoomateoksen jälkimmäinen osa sisältää puhesarjan ja keskusteluita Sveitsissä ja Englannissa
1970-luvun alussa ja keskustelun professori David Bohmin kanssa oivalluskyvystä lokakuussa 1972.

Bohm, David: Wholeness and the Implicate Order, Routledge & Kegan Paul 1980.

Tieteellinen teos, jossa Bohm esittelee teorian aineen ja tajunnan yhteydestä.

Luku 3

Blau, Evelyne: Krishnamurti 100 years. A joost Elffers Book 1995.
s. 157-8.

Kirjassa Krishnamurtin opetuksista kiinnostuneet kertovat suhteestaan opetuksiin ja ihmiseen.

Peat, F David: Infinite Potential. The Life and Times of David Bohm. Helix Books 1997.

David Bohmin ystävän ja kollegan kirjoittama elämänkerta.

Bohm, David: Quantum Theory, Prentice-Hall 1951.

Oppikirja kvanttiteoriasta.

Bohm, David & Peat, F David: Science, Order and Creativity, Routledge 1987.

Kirjassa esitellään näkemyksiä tieteen, järjestyksen ja luovuuden kysymyksistä.

Krishnamurti, J: The First and Last Freedom, Harper & Brothers 1954.

Koostettu Krishnamurtin puheista ja keskusteluista otetuista teemoista. Esipuheen kirjoitti Aldous Huxley.

Krishnamurti, J: The mind must be totally empty to see something new, Twelve Public Meetings volume 1 and 2, London, UK, 1961. Krishnamurti Foundation of America 1961.

Äänitallenne sisältää kaikki Krishnamurtin toukokuussa 1961 pitämän puhesarjan tilaisuudet mp3-formaatissa. Kesto 15 tuntia.

Krishnamurti, J: Erillisyyden päättyminen, WSOY 1972 (The Only Revolution, Victor Gollanz 1970). Suomentaneet Mirjam Karpio ja Elsa Puolanne apunaan työryhmä.

Krishnamurtin puheita Intiassa, Kaliforniassa ja Euroopassa. Avainsana meditaatio.

Krishnamurti, J: Mahdoton kysymys, WSOY 1975 (The Impossible Question, Victor Gollanz 1972). Suomentaneet Mirjam Karpio ja Elsa Puolanne apunaan työryhmä.

Krishnamurtin puhesarja Saanenissa vuodelta 1970, seitsemän puhetta ja seitsemän keskustelua.

Krishnamurti, J: Elämän syvä haaste, Basam Books 2004 (Meeting Life, Arkana 1991). Suomentanut Heino Väyrynen ja Krishnamurti Tiedotuksen työryhmä.

Kokoelma Krishnamurtin puheita, kirjoituksia ja keskusteluja usean vuosikymmenen ajalta.

Krishnamurti, J: Tämä tapahtui, WSOY 1980 (Krishnamurti's Notebook, Victor Gollanz 1976). Suomentaneet Mirjam Karpio ja Elsa Puolanne apunaan työryhmä.

Krishnamurtin päiväkirja vuodelta 1961.

Krishnamurti, J: Ajattomuuden liikuntoa, WSOY 1984 (Krishnamurti's Journal, Victor Gollanz 1982). Suomentaneet Mirjam Karpio ja Elsa Puolanne apunaan työryhmä.

Zimbalist Mary: In the Presence of Krishnamurti, www.inthepresenceofk.org.

Luku 4

Krishnamurti, J: Thought, stillness and time. Six Small Group Discussions, Gstaad, Switzerland, 1965, Krishnamurti Foundation of America 1965.

Äänitallenne, joka sisältää kuusi keskustelua Krishnamurtin ja pienen ryhmän kanssa Sveitsissä 1965.

Luku 5

Krishnamurti, J. & David Bohm: On Intelligence, 7 October 1972. Krishnamurti Foundation Trust Ltd. 1972.

Äänitallenne keskustelusta Krishnamurtin ja Bohmin välillä. Julkaistu kirjassa The Awakening of Intelligence.

Krishnamurti, J.: The Awakening of Intelligence,Victor Gollanz 1973.Julkaistu suomeksi kahdessa osassa: Oivalluskyky herää I, WSOY 1977 ja Oivalluskyky herää II, WSOY 1978. Suomentaneet Mirjam Karpio ja Elsa Puolanne apunaan työryhmä.

Krishnamurti, J: Truth & Actuality. Victor Gollanz 1975.

Kirja sisältää kolme keskustelua Krishnamurtin ja Bohmin välillä 1975 sekä Krishnamurtin julkisia puheita ja keskusteluja.

Krishnamurti, J & Bohm, David: The Limits of Thought. Discussions. Routledge 1999.

Seitsemän keskustelua Krishnamurtin ja David Bohmin välillä vuosilta 1975 ja 1980.

Krishnamurti, J: Truth, actuality, and the limits of thought, Conversations with David Bohm, Brockwood Park, UK, Gstaad, Switzerland, 1975. Krishnamurti Foundation Trust Ltd 1975.

Äänitallenne, jossa 12 keskustelua Krishnamurtin ja Bohmin välillä vuodelta 1975.

Lutyens, Mary: The Years of Awakening, John Murray 1975.

Krishnamurtin kolmiosaisen elämäkerran ensimmäinen osa ulottuu vuoteen 1933.

Luku 6

Krishnamurti, J: The Transformation of Man. Seven discussions with David Bohm and David Shainberg. Krishnamurti Foundation Trust Ltd. 1976.

Seitsemän videoitua keskustelua vuodelta 1976 Krishnamurtin, Bohmin ja amerikkalaisen psykiatrin David Shainbergin välillä.

Krishnamurti, J: Wholeness of life, Victor Gollanz 1978.Julkaistu suomeksi Elämän kokonaisuus, WSOY 1982. Suomentaneet Mirjam Karpio ja Elsa Puolanne apunaan työryhmä.

Luku 7

Krishnamurti, J. & Bohm, David: The Ending of Time. Victor Gollanz 1985. Julkaistu suomeksi Ajan päättyminen (WSOY 1986). Suomentaneet Mirjam Karpio ja Elsa Puolanne apunaan työryhmä.

Vuonna 1980 käytyjen keskustelujen ensimmäisestä painoksesta puuttui kaksi keskustelua.

Krishnamurti, J: The Ending of Time. 15 conversations with David Bohm. Krishnamurti Foundation Trust Ltd. 1980.

Krishnamurti, J: The Ending of Time. Where Philosophy and Physics Meet. HarperOne 2014. Suomeksi Ajan päättyminen, Basam Books 2015, suomentanut Heikki Peltola ja Krishnamurti Tiedotusyhdistyksen työryhmä.

Luku 8

Krishnamurti, J.: Can humanity change? In dialogue with Buddhist scholars. Krishnamurti Foundation Trust Ltd. 1978.

Kolme videota Krishnamurtin keskusteluista buddhistioppineiden kanssa kesäkuussa 1978.

Krishnamurti, J: The Anatomy of Insight. In discussion with David Bohm and Asit Chandmal. Krishnamurti Foundation of America 1981.

Keskustelu Asit Chandmalin kanssa julkaistu youtubessa ja tekstinä kirjassa Questioning Krishnamurti.

Krishnamurti, J: Questioning Krishnamurti, Thorsons 1996.

Kokoelma Krishnamurtin keskusteluja eri alojen ihmisten kanssa.

Krishnamurti, J: Conversation with David Bohm and Maurice Wilkins. Krishnamurti Foundation Trust Ltd. 1982.

Keskustelu julkaistu videona.

Krishnamurti, J: The Nature of the Mind. Krishnamurti Foundation of America 1984.

Neljä tunnin mittaista keskustelua John Hidleyn ja Rupert Sheldraken kanssa julkaistu videona.

Luku 9

Krishnamurti, J: The Future of Humanity. Conversations with Dr. David Bohm. Krishnamurti Foundation Trust Ltd. 1983.

Kaksi keskustelua julkaistu videona ja myös Ajan päättymisen uudistetussa painoksessa myös suomeksi.

Luku 11

Cadogan, Mary: The Legacy of David Bohm Conference, 21 November 2009. Cd.

Äänitallenne Mary Cadoganin puheesta David Bohmin elämäntyötä käsittelevässä konferenssissa 2009.

Weber, Renée: Dialogues with scientists and sages - The Search for Unity. Routledge & Kegan Paul 1986.

Kokoelma Renée Weberin keskusteluja oppineiden ja viisaiden kanssa.

Bohm, David & B.J. Hiley: Undivided Universe. Routledge 1993.

Tieteellinen esitys maailmankaikkeuden luonteesta, jonka Bohmin seuraaja Hiley viimeisteli Bohmin kuoleman jälkeen.

Krishnamurti, J: Krishnamurti to Himself - his last Journal. Victor Gollanz 1987.

Krishnamurtin sanelemia näkemyksiä vuodelta 1983-1984.