10. Elä niin kuin oikein on

Elämän suora kokeminen on autuutta. Maailman tekeminen ehjäksi ja yhdeksi saattaa olla ainoa mahdollisuutemme ratkaista maailman ongelmat. Useimmat niistä ovat kollektiivisia, eivät vain ekologisia tai ekonomisia, vaan erityisesti egologisia.

Suora kokeminen on oikein elämistä. 

Ajattelun systeemivirheiden korjaaminen edellyttää, että tajuamme jakavamme maailman. Olemme erilaisia, mutta emme erillisiä. Mieli on yksi ja yhteinen. Kun itseä ei ole, me olemme erottamaton osa yhteistä mieltä.

Korostamme liikaa yksilöllisiä eroja emmekä näe meitä yhdistäviä tekijöitä. Olemme riippuvaisia toisistamme. Tämän näkeminen mullistaa mielemme ja säätää sydämemme sykettä.

Toinen virheemme on ajan kokeminen sisäisen muutoksen keinona. Aika on tarpeeton itsen ja maailman näkemiseksi sellaisina kuin ne ovat. Mennyt on muisto ja tuleva vain unelmaa. Ajatuksia molemmat. Maailma on aina enemmän kuin voi ajatella.

Tämän tajuaminen vapauttaa aivot ja kytkee meidät maailmaan erottamattomasti.

Kymmenennen aistin avulla voimme olla suoraan tietoisia, miten ajattelu vääristää näkemisen. Ajattelu on menneeseen perustuva ehdollinen refleksi. Suora tietoisuus sijoittaa ajattelun oikealle paikalleen. Sitä käytetään vain silloin, kun tarvitaan.

Viiden kisan voitto

Mielessämme olevien viiden kisan voittamiseksi meidän pitää päivittää päämme: nähdä sisäinen ja ulkoinen liike yhtenä.

Kisa älyn ja tunteen välillä ilmenee niin, että sanomme yhtä ja teemme toista. Kun itsepetos päättyy, kaikki tekeminen on totta. Kieltäydymme ajattelemasta tai sanomasta mitään, mikä ei ole totta ja oikein.

Varoitan: suoruus saattaa johtaa vaikeuksiin. Valheisiin ja itsepetokseen perustuvat systeemit eivät tykkää paljastumisesta. Totuus ei niitä kiinnosta. Se on uhka, jota kaikin keinoin torjutaan.

Kun itse on yhtä itsestä muodostetun mielikuvan kanssa, tosiasiat ovat kaikki kaikessa. Olet mitä olet! Tämä ei tarkoita itsensä hyväksymistä sellaisena kuin on, vaan että muuttaa heti sen, mikä tuntuu olevan pielessä.

Jännitteet ihmisten välillä loppuvat, kun mielipiteet pysyvät oikealla paikallaan. Mihin tarvitaan vakaumuksia, jos faktat ovat elämän tärkein ohjenuora?

Luonto ja eläimet saavat elintilaa heti, kun ihmiset eivät suostu käyttämään niitä hyväkseen. Jos kokee olevansa yhtä maailman kanssa, luonnon tuhoaminen tai eläinten tappaminen huvikseen tai ruuaksi tarkoittaa, että samalla tappaa osan itseään.

Viides kisa päättyy niin, että sitä ei edes huomaa. Kun ego ei toimi ja ajattelun liike on lakannut, universumia ei koe samalla tavalla kuin koemme ajassa tapahtuvat asiat.

Ego ei näitä kisoja koskaan voita. Se elää aina ajassa ja tietyssä paikassa.

Maailman kriisien ratkaisemiseksi egosysteemin on muututtava. Ajatusprosessin on perusteellisesti muututtava. Itsekeskeiseen maailmankuvaan perustuva sisäinen systeemimme estää meitä näkemästä ja olemasta maailma.

Maailma muuttuu, kun tajuamme ajattelun olevan kaikkien ristiriitojen, egoismin, fanatismin, terrorismin, korruption, väkivallan ja paniikin juurisyy.

Oikein eläminen edellyttää, että olemme suoraan tietoisia siitä, mitä tapahtuu. Se on enemmän kuin läsnäoloa, koska läsnäolossa joku on läsnä jossakin. Suora havainto on tietoisuutta ilman itseä, toisia ihmisiä, asioita, objekteja ja konsepteja.

Yhtä oleminen päättää kaikki viisi kisaa ja poistaa erillisyyden. Enää ei ole itseä ja maailmaa, ja silloin näkee maailman ja on sitä.

Aloita siitä, missä olet

Paras tapa on aloittaa siitä, missä on, katsoa maailmaa ympärillään ja tutkiskella omia oletuksiaan. Mikä on totta ja mikä ei?

Näe itsesi osana systeemiä, joka ei pääty omaan mieleesi eikä ryhmiin, joihin koet kuuluvasi. Ylitä tajunnan rajat ja tunne kosminen järjestys. Tunne universumin ajaton pulssi kehossasi.

Tunne, että aikaa ei ole.
Kaikki on oikealla paikallaan.
Kaikki on järjestyksessä.

Tunne, miten kaikki on yhtä.