Lähteet


The Beatles: Love. Apple Corps 2006.

Evelyn Blau: Krishnamurti 100 years. A Joost Effers Book 1995.

David Bohm: Wholeness and the Implicate Order. Routledge & Kegan Paul Ltd 1980.

David Bohm & Mark Edwards: Changing Consciousness. HarperSanFrancisco 1991.

David Bohm & F. David Peat: Science, Order and Creativity. Bantam Books 1987.

David Bohm: Thought as a system. Routledge 1993.

Riitta Hari (toim.): Ihmisen mieli. Gaudeamus 2015.

Jiddu Krishnamurti: Ajattelun tuolle puolen. Suom. Elsa Puolanne ja Mirjam Karpio. Basam Books 2013.

Jiddu Krishnamurti: Havaintoja. Krishnamurtin päiväkirja. Suom. Pekka Leivo. Basam Books, tulossa 2020.

Jiddu Krishnamurti: Oivalluskyvyn päättyminen II. Suom. Elsa Puolanne ja Mirjam Karpio. WSOY 1978.

Jiddu Krishnamurti & David Bohm: Ajan päättyminen. Kun filosofia kohtaa fysiikan. Suom. Heikki Peltola. Viisas elämä 2015.

Lee Nichol (toim.): The Essential David Bohm. Routledge 2003.

F. David Peat: Infinite Potential. The Life and Times of David Bohm. Helix Books 1997.

Heikki Peltola: Mielen tuolle puolen. Viisas elämä 2015.

Tom Peters: The Pursuit of Wow! Vintage Books 1994.

Paavo Pylkkänen: Mind, Matter and the Implicate Order. Springer 2007.

Katri Saarikivi Creative Mornings -seminaarissa 27.1.2017.

Peter Senge: The Fifth Discipline. Random House 1990 ja 2006.

Daniel J Siegel. Mielitaju. Muutoksen tiede. Suom. Jussi Korhonen. Basam Books 2012.

Kestävän kehityksen tavoitteet. Suomen YK-liitto 2015. tekstisi tähän...