Suorana

Suoraa puhetta kirjojen "Yhtä ja kaikki" ja "Mielen tuolle puolen" pohjalta.

Aikataulu ja teemat

Maanantaisin klo 19 - 20.
Lyhyen alustuksen jälkeen avointa keskustelua.

12.9. Maailman tila ja ihmisen osa

Maailma on sekaisin, miksi? Mitä "pieni" ihminen voi tehdä suurten ongelmien ratkaisemiseksi?

Sarjan lähtökohtana on näkemys, että kaikki maailman ongelmat johtuvat ihmisen mielessä olevassa systeemivirheestä, joka vääristelee todellisuutta ja saa meidät synnyttämään monenlaisia ongelmia. Ajattelu on maailman ongelmien juurisyy. Mielemme toimii automaattisesti ja vaikka kuvittelemme itse ohjaavamme omaa toimintaamme, emme pysty käskemään syviä tunteitamme kuten surua, pelkoa, vihaa tai rakkautta. Tämän lisäksi käsitys omasta identiteetistämme pohjautuu väärään perusoletukseen erillisyydestä. 

Mieli muuttuu kun syvästi tajuamme olevamme yhtä maailman kanssa, emmekä erillisiä yksilöitä taistelemassa elintilasta ja oikeudesta elää. Tämä muutos ei ole tahdonalainen prosessi vaan jotakin paljon syvempää. Maailman ongelmat ovat ratkaistavissa, mutta se edellyttää syvää mullistusta mielemme tavassa toimia ja maailmankuvamme perusteissa. Suora yhteys todellisuuteen mahdollistaa tämän.  

19.9. Oikeat kysymykset

Mitä jokaisen tulisi itseltään kysyä? Miksi pitää asettaa ISOJA kysymyksiä?

On tärkeätä asettaa itselleen sellaisia kysymyksiä, joihin ei osaa vastata. Niiden avulla mieli pääsee tilaan, jossa on mahdollista oivaltaa ja luoda jotain uutta. On tärkeätä olla lukitsematta väärää vastausta. 

Kolme tällaista kysymystä ovat: mikä on totta, mikä on oikein ja mikä on mahdollista. Totta on se, mitä tapahtuu, ei se mitä asioista ajattelemme. Oikein on se, mikä tuottaa elämään hyvää. Emme voi tietää, mikä on mahdollista. Sen tiedämme, että mahdollista on se, mikä toteutuu. Näin ympyrä sulkeutuu. ;) 

26.9. Suora näkeminen ja oikein eläminen

Onko mahdollista nähdä asiat sellaisena kuin ne oikeasti ovat ja elää "suorana"? Miksi emme näe oikein? Miksi tuotamme sellaista, mitä kukaan ei halua?

Sarjan kolmannessa jaksossa pohdimme suoran näkemisen käsitettä. Siihen ei liity aikaa, se on "puhdasta" olemista. Siinä tilassa ihminen on suorassa yhteydessä todellisuuteen. Toinen tapa olla yhteydessä on kytkeytyä ajatuksilla, mielikuvilla, tunteilla, käsitteillä, aistien avulla. Ego tekee näkemisestä epäsuoraa. Suora näkeminen on minätöntä eikä siitä jää mieleen jälkeä. 

Oikein eläminen on seurausta suorasta näkemisestä. Se on elämistä ilman minää. Minä elää ajassa, ja ilmenee motiiveina, tahtona, tuntuntemuksina ja kokemuksina. Se katsoo maailma värittyneiden lasien läpi.

Yksinkertaisesti voisi sanoa, että elämme kaiken aikaa kahdella tasolla: suorana ja ajassa. Kaikki ongelmat ilmenevät ajassa. Suorassa elämisen tilassa ei ole ongelmia. Minä elää menneessä ja tarvitsee aikaa ratkoakseen itse luomiaan ongelmia. Ajan päättyminen on ratkaisu, joka ei tule ajatukselle mieleen, koska se elää ajassa. 

3.10. Aivojen vammat ja vanhat kartat

Mikä mielessä on pielessä? Aivojen muodostama kartta maailmasta on virheellinen.

Tiistaina 11.10. Ajattelu ja sen rajat

Mikä tekee ajattelusta vaarallisen? Millä tavalla ajattelu muodostaa systeemin?

17.10. Viisi ottelua

Ihmisen mielessä on käynnissä viisi taistelua. Voisiko ne kaikki ratkaista kerralla?

24.10. Ajatusaisti

Miksi emme reaaliaikaisesti näe omaa ajatteluamme? Miten minätunne syntyy?

31.10. Egosysteemi

Egojen maailma perustuu mielikuville ja aiheuttaa monenlaisia ongelmia.

7.11. Minuuden ansa

Miksi jäimme egomme vangeiksi ja miksi emme vapaudu?

14.11. Dialogi ja yhdessä ajatteleminen

Mitä dialogi on ja miksi se on niin vaikeata?

21.11. Mysteerimanifesti

Mitä on ajattelun tuolla puolen ja miten se ilmenee?

28.11. Mutaatio mielessä

Voiko ihmismieli kohota uudelle tasolle, omien rajoitustensa tuolle puolen?

5.12. Uusi mieli

Miten hereillä oleva mieli toimii, mikä on sen yhteys kaikkeen?

12.12. Elämä ihmeenä

Voiko ihminen elää ihmeiden maailmassa? Mitä se edellyttää?