Suorana

Suoraa puhetta kirjojen "Yhtä ja kaikki" ja "Mielen tuolle puolen" pohjalta.

Aikataulu ja teemat

Maanantaisin klo 19 - 20 (syksyllä 2022).
Lyhyen alustuksen jälkeen avointa keskustelua.

12.9. Maailman tila ja ihmisen osa

Maailma on sekaisin, miksi? Mitä "pieni" ihminen voi tehdä suurten ongelmien ratkaisemiseksi?

Sarjan lähtökohtana on näkemys, että kaikki maailman ongelmat johtuvat ihmisen mielessä olevassa systeemivirheestä, joka vääristelee todellisuutta ja saa meidät synnyttämään monenlaisia ongelmia. Ajattelu on maailman ongelmien juurisyy. Mielemme toimii automaattisesti ja vaikka kuvittelemme itse ohjaavamme omaa toimintaamme, emme pysty käskemään syviä tunteitamme kuten surua, pelkoa, vihaa tai rakkautta. Tämän lisäksi käsitys omasta identiteetistämme pohjautuu väärään perusoletukseen erillisyydestä. 

Mieli muuttuu kun syvästi tajuamme olevamme yhtä maailman kanssa, emmekä erillisiä yksilöitä taistelemassa elintilasta ja oikeudesta elää. Tämä muutos ei ole tahdonalainen prosessi vaan jotakin paljon syvempää. Maailman ongelmat ovat ratkaistavissa, mutta se edellyttää syvää mullistusta mielemme tavassa toimia ja maailmankuvamme perusteissa. Suora yhteys todellisuuteen mahdollistaa tämän.  

19.9. Oikeat kysymykset

Mitä jokaisen tulisi itseltään kysyä? Miksi pitää asettaa ISOJA kysymyksiä?

On tärkeätä asettaa itselleen sellaisia kysymyksiä, joihin ei osaa vastata. Niiden avulla mieli pääsee tilaan, jossa on mahdollista oivaltaa ja luoda jotain uutta. On tärkeätä olla lukitsematta väärää vastausta. 

Kolme tällaista kysymystä ovat: mikä on totta, mikä on oikein ja mikä on mahdollista. Totta on se, mitä tapahtuu, ei se mitä asioista ajattelemme. Oikein on se, mikä tuottaa elämään hyvää. Emme voi tietää, mikä on mahdollista. Sen tiedämme, että mahdollista on se, mikä toteutuu. Näin ympyrä sulkeutuu. ;) 

26.9. Suora näkeminen ja oikein eläminen

Onko mahdollista nähdä asiat sellaisena kuin ne oikeasti ovat ja elää "suorana"? Miksi emme näe oikein? Miksi tuotamme sellaista, mitä kukaan ei halua?

Sarjan kolmannessa jaksossa pohdimme suoran näkemisen käsitettä. Siihen ei liity aikaa, se on "puhdasta" olemista. Siinä tilassa ihminen on suorassa yhteydessä todellisuuteen. Toinen tapa olla yhteydessä on kytkeytyä ajatuksilla, mielikuvilla, tunteilla, käsitteillä, aistien avulla. Ego tekee näkemisestä epäsuoraa. Suora näkeminen on minätöntä eikä siitä jää mieleen jälkeä. 

Oikein eläminen on seurausta suorasta näkemisestä. Se on elämistä ilman minää. Minä elää ajassa, ja ilmenee motiiveina, tahtona, tuntuntemuksina ja kokemuksina. Se katsoo maailma värittyneiden lasien läpi.

Yksinkertaisesti voisi sanoa, että elämme kaiken aikaa kahdella tasolla: suorana ja ajassa. Kaikki ongelmat ilmenevät ajassa. Suorassa elämisen tilassa ei ole ongelmia. Minä elää menneessä ja tarvitsee aikaa ratkoakseen itse luomiaan ongelmia. Ajan päättyminen on ratkaisu, joka ei tule ajatukselle mieleen, koska se elää ajassa. 

3.10. Aivojen vammat ja vanhat kartat

Mikä mielessä on pielessä? Aivojen muodostama kartta maailmasta on virheellinen.

Kahdessa asiassa mielemme maailmasta piirtämä kartta on virheellinen. Toinen on oletus erillisyydestä ja toinen kuvitelma psykologisen ajan. Yhdessä ne kiteytyvät tunteeseen, että minä on todellinen, ajassa elävä ja kehittyvä olento. Entä jos se onkin vain aivojen ja hermojärjestelmän synnyttämä mielikuva, joka elää omaa elämäänsä ajatusten ylläpitämässä todellisuudessa? Kun oivaltaa totuuden tästä, elämän kokeminen muuttuu samalla sekunnilla ja vapaudumme energiaa vievästä ristiriidasta, jonka seurausta saattavat olla kaikki ihmisen aiheuttamat ongelmat.

11.10. Ajattelu ja sen rajat

Mikä tekee ajattelusta vaarallisen? Millä tavalla ajattelu muodostaa systeemin?

Ajattelu on ehdollinen refleksi, joka käyttää mieleemme kerääntynyttä tietoa ja kokemuksia muodostaessaan käsityksen maailmasta. Oma käsitys tuntuu oikealta, mutta emme näe maailmaa oikein vaan oman mielemme suodattimien läpi. Uskomukset, luulot, pelot ja tunteet vääristävät käsitystämme. Tuo käsitys on kuitenkin kaiken tekemisemme perusta ja aiheuttaa monenlaisia ongelmia meille ja maailmassa. Mielen synnyttämiä ongelmia on vaikea tunnistaa, koska aivot ovat kaiken aikaa aktiiviset ja sortuvat toiveajatteluun. Jos menee ajattelun rajalle, huomaa rajan olevan ajattelussamme, ei todellisuudessa. Jos hyvin käy, mieli hiljenee ja lakkaa elämästä itsepetoksen vallassa.

17.10. Viisi ottelua

Ihmisen mielessä on käynnissä viisi taistelua. Voisiko ne kaikki ratkaista kerralla?

Kaksi ottelua käydään mielen sisällä, kolmas ihmisten välillä, neljäs ihmisen ja luonnon välillä ja viides ottelu koskee yhteyttämme kosmokseen. Kaikki viisi ratkeavat kun ymmärtää, että kaikkien ottelun juurisyy on kyvyttömyytemme ymmärtää ajattelun toimintaa. Se kysyy ja se yrittää vastata. Kaikki vastaukset ovat enemmän tai vähemmän vääriä, koska ne ovat ehdollistuneen egon kysymyksiä itselleen. Vastaus tulee ymmärtämällä, että kysyjä on itse luonut oman ongelmansa.  

24.10. Ajatusaisti

Miksi emme reaaliaikaisesti näe omaa ajatteluamme? Miten minätunne syntyy?

Ajatusaisti tunnistaa ja korjaa ajatuksen tekemän harha-askeleen heti. Se ei jahkaile vaan toimi yhtä nopeasti kuin ajatus toimii. Ärsykkeen ja reaktion välillä on pieni viive, joka syntyy ärsykkeen kulkemisesta kehossamme kohti aivoja. Emme reagoi ärsykkeeseen vaan omaan tulkintaamme. Siksi teemme helposti virhearvion. Siksi myös syytämme ulkoisia tapahtumia aina kun se suinkin on mahdollista. Emme näe omaa osuuttamme. 

Meillä on ajatusaisti ja se on mahdollista saada käyttöön. Ehtona on, että ei reagoi impulssiin heti vaan tutkii tilannetta kaikessa rauhassa: mitä ihan oikeasti tapahtuu ja mikä on minun oma osuuteni tässä tunteiden tarkkailussa. Ego ottaa helposti vallan ja alkaa värittää tilannetta omilla "totuuksillaan". 

Suorassa tietoisuudessa ajatusaisti toimii.   

31.10. Egosysteemi ja minuuden ansa

Egojen maailma perustuu mielikuville ja aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Miksi jäimme egomme vangeiksi ja miksi emme vapaudu?

Egon elämä perustuu kahteen harhaan: psykologiseen aikaan ja erillisyyden tunteen. Molemmat aiheuttavat ison pinon ongelmia, joita voi lievittää mutta ei ratkaista. Tosiasioihin kytkeytyminen vapauttaa ihmisen egon mielivallasta ja minuuden ansasta. Vapautunut ihminen ei vertaa itseään muihin eikä rakenna elämäänsä joksikin tulemisen varaan. Hän on hetkestä hetkeen sitä mitä on. 

14.11. Dialogi ja yhdessä ajatteleminen

Dialogi on yhdessä ajattelemista, porautumista syvälle merkityksen ytimeen. Tarkoituksena on ymmärtää paremmin itseä ja toisia ja oppia toimimaan oikein. Lähtökohtana on ajatus, että kukaan ei tiedä kaikkea. Oleellista on keskittyä oleelliseen. On tärkeätä, että jokaisen on turvallista esittää oma näkemyksensä asioihin mutta jokaisen pitää olla valmis tarkistamaan omaa kantaansa. 

21.11. Mutaatio mielessä

Ihmisen mielessä on valuvika, jonka korjaaminen edellyttää mutaatiota aivojen tavassa toimia. Tämä tapahtuu kytkeytymällä tosiasioihin. Ne yhdistävät eri mieltä olevat ihmiset. 

28.11. Uusi mieli

Millainen on ajassa elävä mieli ja miten se eroaa mielestä, joka elää suorana?

12.12. Elämä ihmeenä

Voiko ihminen elää ihmeiden maailmassa? Mitä se edellyttää?