D

Dialogi

Dialogin tavoitteena ei ole löytää yksimielisyyttä, vaan nähdä yhdessä sellaista, mikä on kaikille yhteistä.

Harhamme ovat yhtä paljon kollektiivisia kuin yksilöllisiä. Päästäksemme niistä eroon on löydettävä parempia keinoja kommunikoida merkityksiä. Dialogi on siihen loistava väline.

Dialogin ja keskustelun ero on, että dialogissa ei puolusteta omaa kantaa, vaan yritetään ymmärtää sitä paremmin.

Dialogissa ei opeteta toisia, vaan opitaan heiltä.

Dialogiin ryhdytään usein siksi, että on ongelmia.
Sitä tulisi käydä siksi, että ongelmia ei tulisi.

Dialogi on vuorokuuntelua. Siinä ei valita puolta, ei kilpailla, eikä kenenkään kanta voita.

Ilman dialogia elämästä puuttuu jotain oleellista.