A

Aika

Aika ei ole elämän mitta.
Elämä on ääretön, sillä ei ole mittaa.

Aikaa riittää hyvin elämiseen,
ja vähän jää ylikin, olemiseen.

Aika on vain ajatus, jota tarvitsemme silloin
kun nykyhetki ei riitä.

Kaikki aika huipentuu tässä hetkessä.

Aika luo enemmän ongelmia kuin ratkaisee.

Älä tuhlaa toisten aikaa - älä myöskään omaasi.

Aika EI OLE rahaa.

Aikalisä

Kun aikaa on vähän, ota aikalisä.
Istu minuutti tekemättä mitään.
Sen jälkeen tiedät, mitä tehdä.

Ainutlaatuinen

Mikään ei ole yhdellä tavalla.

Kukaan ei voi olla paras kaikessa,
mutta jokainen on ainutlaatuinen omassa sarjassaan.

Aitous

Aito on aina kaunista.

Aitoutta ei voi jäljitellä.

On monta tapaa teeskennellä,
vain yksi tapa olla aito.

Aivot

Me ihmiset emme käytä aivoja,
vaan aivot käyttävät meitä luomalla sellaista, mitä emme tahdo.

Aivoilla on kaksi tehtävää: muistaa ja luoda.
Voidakseen luoda niiden pitää osata unohtaa.

Aivot etsivät ratkaisua alueelta,
jossa on tarjolla vain köyhiä korvikkeita.

Tylsät aivot tuottavat tylsää todellisuutta.

Vaurioituneilla aivoilla ei voi lunastaa lippua äärettömään.

Aivoja käyttämällä säästää hikeä.

Maailma ei mahdu aivoihin,
mutta mieli voi olla yhtä maailman kanssa.

Hiljaiset aivot ovat kuunteluasennossa.
Kun aivomme eivät hälise, olemme ällistyttävän tietoisia kaikesta. Jos kaksi ihmistä puhuu toistensa päälle, kumpikaan ei kuule, mitä toinen sanoo.

Kun aivot ovat hiljaa, minää ei ole.
Silloin on kauneutta, hiljaisuutta, tilaa
ja myötätunnosta syntynyttä oivalluskykyä.

Jos annamme aivojen toimia oikein,
pystymme kukoistamaan.

Ajaton

Ajatus on kietonut aivot aikaan, ja kun tajuamme tämän, jako universumin ja mielen välillä katoaa. Silloin mieli on järjestystä. Se astuu ajattomaan maailmaan, mihin ajatuksilla ei ole asiaa, koska ne pystyvät elämään vain ajassa. Ylität tajunnan rajat ja tunnet kosmisen järjestyksen, tunnet universumin ajattoman pulssin kehossasi.

Ajattelu

Oleellista ei ole se, mitä ajattelemme,
vaan mitä ajattelumme tuottaa maailmaan.

Maailma muuttuu, kun ajattelu muuttuu.

Ajattelun vapaus edellyttää vastuuta ajattelun laadusta.

Ajattelu on ladattu ase, pahan käsissä paha.

Ajatukset

Ajatuksissamme ei ole mitään aitoa. Kaikki ajatuksemme tulevat toisilta tai ulkoa. Olemme keränneet niitä tuhansien eilisten aikana, valinneet mieluisat ja torjuneet monia.

Kahdesta vastakkaisesta ajatuksesta molemmat voivat olla totta.

Me emme luo ajatuksia,
vaan ajatukset luovat meidät.

Ajatuksilla on etumerkki. Apeat ajatukset tuottavat apeata todellisuutta ja upeista ajatuksista syntyy upeita juttuja.

Jos tietää tietävänsä, ei halua muuttua.
Varmat ajatukset estävät kehittymisen.

Olemme sokeita kätkössä oleville ajatuksille.

Pieneenkin päähän mahtuu tosi isoja ajatuksia.

Eniten mieltämme kuormittavat ajatukset, joita emme halua ajatella ja tehtävät, joita emme halua tehdä.

Ajatus ei heijasta mitään täysin oikein, koska kaikki sen heijasteet ovat vain kuvajaisia.

Ajatusaisti

Ajatusaistin avulla ajatus havaitsisi omat liikkeensä ja korjaisi niitä automaattisesti samalla tavalla kuin kehomme korjaa asentoaan niin, ettemme kaadu.

Ajatusten uni

Maailma on painajainen, mutta elämä ei ole unta.
Ajatuksemme ovat unta ja painajaisemme aiheuttaja.

Alimielisyys

Kun halutaan luoda ihmeitä yhdessä, pahin este ovat ihmiset, jotka tekevät vain sen, mitä heiltä pyydetään tai vaaditaan. Sellaiset vetäytyvät vastuusta ja pitävät suunsa kiinni silloin, kun pitäisi puhua ja puuttua epäkohtiin. Alimielisten takia yhteistä hyvää syntyy vähemmän kuin voisi syntyä. Ja heidän takiaan tyrannit pysyvät vallassa.

Kenenkään etu ei ole, että ihmiset käyttävät vain pientä osaa kyvyistään. Siksi alimielisiä pitää kaikin keinoin houkutella yhteisiin talkoisiin kysymällä, kuuntelemalla, rohkaisemalla ja rakastamalla.

Alistuminen

Alistuminen toisten tahtoon on varma tapa hukata oma elämänsä. Suuri osa ongelmistamme johtuu alentuneesta kyvystä ajatella itsenäisesti.

Antaminen

Mitä enemmän antaa, sitä enemmän saa.

Apu

Vaikea on auttaa niitä, jotka avun torjuvat.

Ne, jotka oppivat kaikesta, oppivat paljon.

Arki

On tärkeätä pohtia sitä, millaista arkea haluaa viettää.
Vielä tärkeämpi on kysyä, millaista arkea haluaa toisille tuottaa.

Arvojärjestys

Ei voi laittaa järjestykseen asioita, joilla on itseisarvoa.

Ihmisten laittaminen järjestykseen on terävä miekka.
Sillä saa ihmisiin liikettä, myös ei-toivottuun suuntaan.

Arvokas

Todella arvokkaalla ei ole hintalappua. Jos jotakin aidosti arvostaa tai syvästi rakastaa, siitä ei suostu käymään kauppaa.

Arvonanto

Jokainen ihminen ansaitsee parempaa kuin saa.

Eläminen on arvon antamista.
Siinä ei pidä pihtailla.

Jos ei kaipaa kiitosta, arvostusta tulee yli odotusten.

Arvonriisto

Jokainen meistä on mukana prosesseissa, joissa arvoa luodaan tai viedään, annetaan tai riistetään.

Arvosteleminen

Arvostelemalla ihminen kertoo yhtä paljon itsestään kuin arvostelun kohteesta.

Arvostus

Elämän laatu muuttuu, kun ei odota arvostusta,
vaan antaa sitä toisille.

Arvostuksen osoittaminen ei ole vain aivotyötä.
Siinä toimivat sydän, silmät, suu ja kädet
synnyttäen voiman, joka muuttaa maailman.

Kukaan ei saa arvostusta vaatimalla sitä.

Arvostuksen osoittamisesta seuraa hyvää,
arvostuksen pihtauksesta kykyjen vajaakäyttöä.

Ei ole parasta näyttelijää, urheilijaa, puhujaa, muusikkoa, laulajaa - tai ihmistä. On vain eri tavalla kiehtovia, lahjakkaita ja epätäydellisiä yksilöitä, jotka tarvitsevat toistensa tukea ja arvostusta uskaltaakseen olla mitä ovat ja tehdäkseen sellaista, mitä eivät tiedä osaavansa. Arvostamalla toisia ilmennämme omia arvojamme ja arvostuksiamme, dramaattisin seurauksin.

Suomalainen haluaa ANSAITTUA arvostusta, ei löysää lirkuttelua.

Perusteettomassa imartelussa on jotain epäilyttävää.

Ihmisen on hyvä olla silloin, kun häneen suhtaudutaan
asemaansa katsomatta arvoa antavasti ja anteliaasti.

Arvostuksen puute voi olla yhtä satuttavaa ja loukkaavaa kuin fyysinen väkivalta. Kun ihminen ei tule nähdyksi ihmisenä, häneltä riistetään olemassaolon oikeutus.

Asema ei takaa arvostusta.

Itseään arvostava ei päästä itseään helpolla.

Arvot

Elämä ilman arvoja on arvotonta.

Arvot eivät ole sanoja,
ne ovat ennen kaikkea tekoja.

Jos arvot eivät näy teoissa,
ne ovat arvovalheita.

Arvot ovat valintoja.
Teot ja tekemiseen liitetyt tunteet paljastavat,
mitä ihminen pitää todella tärkeänä.

Kukaan ei voi elää toisten arvojen mukaan.
Eikä pidäkään.

Mitä arvostaa, sitä haluaa tehdä.
Mitä rakastaa, sitä tekee ilolla.

Asiakas

Jokainen asiakas on yksi.

Jos asiakas ei syty, toivoa ei ole.

Asiat

Asiat ovat lopulta yksinkertaisia.
Ja ihmiset monimutkaisia.

Autuus

Elämän suora kokeminen on autuutta.