Y

Yhdessä

Yhdessä me olemme luoneet ekologisen ja ekonomisen katastrofin.

Kun halutaan saada aikaan jotain todella MAHtavaa yhdessä, pitää saada kaikki mukaan talkoisiin. Tämä ei tapahdu syyttämällä alimielisiä, vaan antamalla heille hyviä syitä syttyä.

Yhdessä tekeminen

Professori Sally Maitlis nostaa yhdessä tekemisen keskeiseksi elementiksi sävyn, jolla ryhmän ihmiset puhuvat historiasta, ongelmista ja tulevaisuudesta. Pätee myös parisuhteessa ja omassa elämäsuhteessa.

Yhteinen

Lähden siitä, että on olemassa yhteinen hyvä,
ja se on kaikille oikein ja hyvää.

Yhteinen tahto toteutuu.
Kun sitä ei ole, toteutuu sekaannus.

Ihmiset eivät riitele siksi, että ovat eri mieltä.
He riitelevät siksi, että heillä ei ole yhteistä ymmärrystä.

Yhteiskunta

Yhteiskunta on mielemme tuote. Ilman mieltä ei ole maita, yhtiöitä, hallituksia, ihmissuhteita, ideologioita, mutta eipä ole ilon tai vapauden tunnettakaan.

Ristiriidoille rakentuva yhteiskunta tekee meistä hirviöitä toisillemme. Kilpailu, heikompien kampitus, ahneus, röyhkeys, syrjintä, aggressio ja väkivalta ovat hirveä perusta hyvälle yhteistyölle.

Yhteistyö

Ongelmamme yhteistyössä ovat pääosin itse aiheutettuja.

Yhteistyö on mahdotonta, jos ihmiset eivät kykene nousemaan oman agendansa yläpuolelle.

Ihmisten yhteispeli on paradoksista ja sisältää jännitteitä. Sama asia voi olla samalla kertaa sekä uhka että huikea mahdollisuus, vaara ja välttämättömyys, hyve ja haitta. Kaksi eri mieltä olevaa ihmistä voivat kumpikin olla oikeassa - tai molemmat väärässä. Toista voi rakastaa ja vihata. Ehdottomia sääntöjä pitää joskus rikkoa. Sama ohje tepsii ja tuhoaa. Kuri voi toteutua antamalla toimijoille vapaat kädet.

Yhteistyön ongelmat ovat kaikkien tiedossa, mutta ratkaisua on etsitty väärästä paikasta. Se ei löydy järjestelmistä, rakenteista, koneistoista, tekniikoista, prosesseista, säännöistä tai julistuksista, ei edes aivoistamme. Katse on kohdistettava siihen, mitä tapahtuu ihmisten muodostamassa systeemissä, päiden välillä, ei korvien välissä.

Yhteistyön rakentamisessa kapea ihmiskuva ja sokea systeemiusko on tuhoisa yhdistelmä.

Monen ihmisen työ on tarvittu jokaisen nauttimamme suupalan ja saamamme palvelun eteen.

Nopea tapa tuhota yhteistyö on olla puuttumatta huonoon käytökseen, ja hiljaa sallia paskamaisuus ja poikkipuiden heittäjät.

Kaikkitietävät jääräpäät ovat vakava este yhteistyölle. Heiltä puuttuu ihmisenä olemisen taidoista tärkein: kyky kuunnella toisia ja oppia muuttamaan mieltään niin, että löytyy paras mahdollinen ratkaisu.

Ihmisen aiheuttamat ongelmat voidaan ratkaista ihmisten yhteistyöllä. Ehtona on, että on tarpeeksi tahtoa ja ymmärrystä.

Yhteistyön laki:
Kun ihmiset haluavat eri asioita,
kukaan ei saa mitä tahtoo.

Yhteisö

Monet pohtivat rajaa yksilön ja yhteisön välillä.
Rajaa ei ole tai se kulkee siinä, mihin sen vetää.
Fiksuin on se, joka ei rajaa hae, koska me olemme erottamaton osa niitä yhteisöjä, joissa toimimme.

Yhteinen tahto on liimaa,
joka yhdistää ihmiset tekemään ihmeitä.

Yhtenä

Yhdessä tekemisen ylevin muoto on yhtenä toimiminen. Kohoamme siihen vapautuessamme pätemisen ja pelkäämisen moodeista. Silloin meihin iskee hillitön halu saada aikaan jotain erityisen ihmeellistä.

Yhteys

Suhdettamme ihmisiin, luontoon ja esineisiin ei voi mitata minuuteissa eikä metreissä, vaan merkityksellä, jonka asioille annamme. Joku tuntuu läheiseltä, vaikka häntä ei ole nähnyt vuosikausiin, mutta meillä ei ole mitään yhteyttä henkilöön, joka istuu vieressämme bussissa.

Biologisena olentona hakeudumme yhteyteen toisten kanssa, ja jos tuo yhteys estyy, elämästämme puuttuu jotakin oleellista. Silloin on paha olla.

Yhteys toiseen on onnea, jonka menettää keskittymällä liikaa itseensä.

Yhteys toisiin on elämän ylellisyyttä.

Aika ja etäisyys eivät määritä yhteyden syvyyttä.

Ilman toisia olemme vain varjoja pimeässä.
Toiset elävät meissä ja me heissä.

Yhtä

Ego estää meitä olemasta yhtä maailman kanssa.

Jos tajuamme ajattelun rajat, astumme oivaltavaan tilaan, ja elämä lakkaa olemasta ongelma. Silloin ihmiset ovat yhtä.

Todellisuuden löytämiseksi ei tarvita karttaa eikä kompassia. Ei sitä löydä samalla tavalla kuin avaimia tai puolisoa. Me olemme osa todellisuutta. Jos tämän näkee, loppuu hoppu ja lakkaa turha touhu. Silloin on yhtä maailman kanssa.

Yhtälö

Ihminen on yhtälö, yhtä suuri tai pieni kuin mielensä.

Yksilö

Yksilö on ajattelun luoma abstraktio.

Yksimielisyys

Onkohan maailmassa mitään, mistä ihmiset ovat yksimielisiä?

Yksin

Ajatus yksin elämisestä on typerä. Elämän kaikissa vaiheissa ihminen tarvitsee toisia enemmän kuin tajuaa tarvitsevansa.

Yksituumaisuus

Hyvin johdetussa ryhmässä saa ilmaista eriävän mielipiteen. Parhaissa ryhmissä se PITÄÄ ilmaista, koska eri mieltä olevia kuuntelemalla löytyy vahva ja aidosti yhteinen kanta.

Ylelliset olot

Mihinkään ei ihminen totu niin nopeasti kuin ylellisiin oloihin.

Ylimielisyys

Matto vedetään kukkojen alta.

Yläkulo

Suomen kielestä puuttuu tärkeä sana: yläkulo.
Se on alakulon vastakohta, kohonnut mielentila.

Kun googlaa sanaparin 'kohonnut mielentila',
hakukone tarjoilee 'kaksisuuntaista mielialahäiriötä'.

Ymmärrys

Ymmärrys lähtee halusta ymmärtää.

Monet eivät löydä mitään vikaa omasta ymmärryksestään.

Ihmiset riitelevät usein siitä, mitä eivät ymmärrä.

Helpompi on tuomita kuin ymmärtää.
Kun ymmärtää, ei tuomitse.

Sanoilla ei pysty peittämään ymmärryksen puutetta.

Itsensä ymmärtäminen on kokopäivähomma.

Yrittäminen

Ihminen ei oikeastaan yritä yhtään mitään,
hän joko tekee tai ei tee.

Suurin syy epäonnistumiseen ei ole se, että emme osaa tehdä jotakin asiaa. Suurin syy on, että emme edes yritä tehdä sitä.

Ihminen ei tiedä mihin pystyy ennen kuin kokeilee.

Ystävyys

Ystävyys on arvo, jolla ei ole hintaa.

Ystävyys on huone hyvällä maisemalla.

Ystävyys on voimaa, jota ei voi mitata vuosissa eikä viivaimella.
Se on elämän kokoista, sydämen syvyistä.

Ystävyys, ilo ja rakkaus kuuluvat yhteen. Niistä on ihminen tehty.

Ystävyys on elämän suola ja sokeri.

Ystävät

Elämä ilman ystäviä on kulkemista erämaassa yksin.

Maailma olisi parempi, jos ihmiset olisivat ystäviä.

Ystävä on rinnalla hädässä ja ilossa.

Ystävissä parasta on se, mitä he ovat.