L

Laatu

Vuorovaikutuksen laatu ratkaisee, mitä saamme aikaan ja tuotamme yhdessä. Huono uutinen on, että yhteiskunnan ja organisaatioiden rakenteet ja tapa toimia heikentävät ihmisten yhteyksien laatua ja estävät yksilön kukoistuksen.

Laiskuus

Laiskuus on luovuutta lisäävä elementti. Monet ihmiskunnan suurista keksinnöistä on tehty siksi, että on haluttu välttää turhaa tekemistä.

Lapset

Lapset ovat toivomme.

Kun katselee pieniä lapsia, ihmettelee, mistä he saavat kaiken energiansa. No eivät ainakaan egostaan! Vuosien saatossa he varttuvat, menettävät leikkisyytensä ja muuttuvat pikkuhiljaa ahdistuneiksi aikuisiksi.

Lataus

Millainen on tekemisen lataus, sellaisia ovat tulokset.

Laulu

Jos haluaa laulaa, löytää kyllä laulun.

Leikki

Leikki/leikkisyys ei ole vakavan vastakohta, se on yksi luovuuden ja neroudenkin ehdoista. Anu Eronen toteaa hienosti: "Jos loppuu leikki, sammuu liekki."

Leimat

Ihmisten leimaaminen pitäisi laissa kieltää.

Kaikki leimat latistavat,
kaikki leimat kutistavat.

Lempeys

Lempeys on lahja, jolla on tapana palata antajalleen.

Lieka

Haluaminen sitoo meidät lyhyeen liekaan.
Elämme pelon, toiveen, nautinnon ja surun alueella.
Arvioimme asioita sen mukaan, pidämmekö niistä vai emme.
Sellainen tekee elämästä pienen.

Liikaa ja liian vähän

Touhuamme liikaa, ja teemme liian vähän täysin tietoisina.

Meitä johdetaan liikaa, ja alistumme liian helposti.

Luulemme liikaa, ja luotamme liian vähän faktoihin.

Valitamme liikaa, ja välitämme liian vähän.

Ihmisiä käsketään liikaa, ja liian vähän kuunnellaan.

Liian vähän pohdimme yhdessä,
ja liian helposti syytämme toisia omasta pahasta olosta.

Liikaa laskelmoidaan, ja liian vähän tehdään ihan vain hyvin tekemisen ilosta.

Liikaa pelätään, mitä toiset ajattelevat ja sanovat.
Ja aina voi itse kukin tehdä vähän paremmin kuin tekee.

Liike

Elämä on liikettä. Se liikuttaa meitä.

Lintu ja mato

Jos olet lintu, kannattaa nousta aikaisin.
Jos olet mato, malta vielä hetki.

Living

To live is to love.

Lopettaminen

Lopeta vasta kun loput.

Lumi

Lumen sanoma: olomuodon muutoksella voi maalata maiseman.

Lumo

Milloin tahansa voi jättää kuvitelmien maailman, ja kokea elämän lumon luissa ja ytimissä.

Lumoutuminen

Helposti meistä tulee turhan taitavia kävelemään onnemme ohi, emmekä ehdi lumoutua elämän tarjoamista ihmeistä.

Sille, joka lumoutuu pienistä asioista,
tapahtuu kaiken aikaa suuria ihmeitä.

Kyky lumoutua on oleellinen taito jokaiselle.
Se voi heiketä tai sen voi kokonaan menettää.

Luottamus

Kun toiseen luottaa, ei epäile hänen motiivejaan.

Parempi luottaa kuin luovuttaa:
yhden oven sulkeutuessa toinen ovi avautuu.

Luovuus

Uuden oppimisessa tunnetusti vaikeinta on luopua aikaisemmin opitusta. Luovuus on luopumista vanhasta, jotta uusi pääsee tilalle.

Ihminen on luovimmillaan silloin,
kun hänen pitää välttää epämieluisaa tekemistä.

Lupa

Hyvän kokemiseen ja jakamiseen ei kannata lupia pyydellä.

Lupaukset

Lupauksia on mukavampi antaa kuin lunastaa.

Luulot

Ihminen, joka kuvittelee ymmärtävänsä elämää,
luulee ehkä itsestään vähän liikoja.

Lykkääminen

Kun asettaa tavoitteen tai ihanteen, lykkää asian toteutumista.

Lykkäämistä on vaikea lopettaa. Kiteytä asiat, joita haluat kohentaa, ja tartu tuumasta toimeen.

Läjät

Läjät pöydällä ovat painoja mielessä.

Läsnäolo

Läsnäolevuus ei tarkoita tyyntä mieltä,
vaan kulkemista mukana elämän virrassa.

Läsnäolo ei vaadi erityistä ponnistusta. Pitää vain keskeyttää puuhansa ja keskittyä ympäristöön tai henkilöön, jonka kanssa on.